[Rozmiar: 7035 bajtów]
[Rozmiar: 35417 bajtów]

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY TYPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW STM®

Część mechaniczna

Dopływające ścieki surowe trafiają do stacji mechanicznego oczyszczania. Ścieki pozbawione cząstek większych niż 6 mm oraz piasku przepłyną grawitacyjnie do komory reaktora biologicznego.

Część biologiczna

Stanowi go reaktor biologiczny z rotorami STM® -AEROTOR® oraz osadnik wtórny. W reaktorze biologicznym zachodzić będą zasadnicze procesy biologicznego oczyszczania polegające na usuwaniu związków organicznych ze ścieków na drodze tlenowej.
Ilość tlenu mierzona jest za pomocą sondy tlenowej, która za pomocą przemienników częstotliwości steruje prędkością obrotową rotorów.
Mieszanina ścieków oraz biomasy przepływa następnie do osadnika wtórnego. Następuje w nim klarowanie ścieków z osadu czynnego. Ścieki pozbawione zawiesiny odpływają poprzez studzienkę pomiarową do odbiornika.

Parametry osadu

Dzięki obecności złoża biologicznego w komorze osad czynny wykazuje niski indeks osadowy (np. dla ścieków bytowo gospodarczych 60-80 ml/g), a więc dobre własności sedymentacyjne i wysokie stężenie osadu (5 nawet do 10 kg/m3). Gwarantuje to niższe obciążenie przestrzeni, a więc niższe gabaryty części biologicznej oczyszczalni w porównaniu z SBR i z klasycznym osadem czynnym.
Wiek osadu w porównaniu do klasycznego systemu osadu czynnego jest wyższy, a zatem ilość osadu nadmiernego jest również mniejsza (15-20 % mniej).

Linia osadowa

Osady z osadnika wtórnego przepływają do pompowni osadu, skąd część osadu jest zawracana do układu, natomiast osad nadmierny podawany jest do komory stabilizacji osadu lub zagęszczacza osadu.
Dalej osad poddawany jest mechanicznemu odwadnianiu.